Obszary działalności - Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża

CharitY
CharitY
Przejdź do treści
OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

___________________________________
Naszym celem jest niesienie pomocy osobom chorym, doświadczającym wykluczenia i ubóstwa. Znaczna część naszej pracy jest skierowana dla osób doświadczających bezdomności.
________________________________________________________________________________________________________
HOSPICJUM DOMOWE
Kompleksowa opieka medyczna nad chorymi terminalnie i przewlekle.
____________________________________________________
SCHRONISKO DOM BODUENA
Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
____________________________________________________
OPIEKA MEDYCZNA
Opieka pielęgniarki i lekarza bez względu na posiadane ubezpieczenie lub jego brak.
____________________________________________________
STREETWORKING
Docieramy do osób doświadczających bezdomności z miejsc niemieszkalnych.
____________________________________________________
REHABILITACJA
Fizjoterapia dla osób bez względu na posiadane ubezpieczenie.
____________________________________________________
DUSZPASTERSTWO
Msze święte, sakramenty święte, rekolekcje i uroczystości.
____________________________________________________
PUNKT POMOCY
Kompleksowa pomoc dla najuboższych, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
WSPARCIE DLA UCHODŹCÓW
Wspieramy około 800 rodzin uchodźców będących w trudnej sytuacji.
________________________________________________________________________________________________________

Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża
ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa

720 908 318           720 908 317

KRS 0000059803

Made with WebSite X5
Wróć do spisu treści